Nasze wartości

Jakimi wartościami kierujesz się w biznesie, na jakie „traktowanie” może liczyć klient (opis 350 znaków ze spacjami)

Nasze doświadczenie

(opis 350 znaków ze spacjami)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEKO Grzegorz Pęczak, Gdańsk ul. Startowa 19G/9 80-461 Gdańsk, NIP 5851270156 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia • Biuro rachunkowe • Obsługa Prawna Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przedstawienia oferty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub przedstawienia oferty 8) Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (otrzymywania ofert ) - przesłanie maila do firmy WEKO Grzegorz Pęczak z podaniem danych osobowych uważane jest za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz przyjęciem do wiadomości informacji na temat przetwarzania danych osobowych.